Наукові підрозділи

Відділ природної флори

Основними напрямками роботи відділу є інтродукція рослин, фітогеографія, популяційна екологія та фітосозологія.

Відділ тропічних та субтропічних рослин

Відділ тропічних та субтропічних рослин було створено в 1974 році. Він є провідним науковим центром по орхідології та космобіології в Україні.

Відділ квітниково-декоративних рослин

Відділ квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України є провідним науковим центром в Україні з питань інтродукції, сортовивчення, селекції та впровадження в зелене будівництво основних груп трав’янистих квітниково-декоративних рослин. За роки існування відділу створені надзвичайно цінні колекції декоративних видів і форм, які на сьогодні нараховують більше 3,5 тисяч видів і сортів.

Відділ дендрології та паркознавства

Відділ засновано в 1944 р. і його першим завідувачем був відомий ботанік і знавець історії старовинних парків і дендропарків України професор О.Л.ЛИПА. Згодом на посаду завідувача був запрошений доктор біологічних наук, професор Леонід Іванович РУБЦОВ, з ім’ям якого пов’язано формування насаджень дендрарію, тобто колекції дерев та кущів і найбільшої гордості Ботанічного саду – саду бузків.

Відділ акліматизації плодових рослин

Основні напрямки досліджень: інтродукція плодових рослин з метою збагачення рослинних ресурсів України, збереження біорізноманіття плодових рослин ex situ, селекція південних, нових і місцевих малопоширених плодових культур; вивчення взаємодії і післядії плoдових культур з метою визначення місця культури в садозміні і сівозміні розсадників.

Відділ нових культур

На сьогодні відділ нових культур Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України є важливим науковим і практичним центром в галузі інтродукції і акліматизації рослин, селекції і впровадження нових культур у виробництво з метою ефективного викорис­тання рослинних ресурсів у народному господарстві, збагачення видового різноманіття та збільшення стійкості і продуктивності агрофіто­ценозів.

Відділ алелопатії

Алелопатія – відносно молодий напрямок в біологічній науці, який сформувався на стику фізіології рослин і геоботаніки. Він поєднує комплекс проблем по вивченню взаємовідносин організмів в екосистемах з експериментальною фізіологією рослин.

Відділ зеленого будівництва

Відділ зеленого будівництва є наймолодшим підрозділом Ботанічного саду.

Лабораторія медичної ботаніки

Розвиток медичної ботаніки в Національному ботанічному саду, як окремого наукового напрямку, розпочався у 1979 р.

Лабораторія біоіндикації та хемосистематики

Основні напрямки наукових досліджень сконцентровані на питаннях біоіндикації та фітогеохімічного моніторингу забруднення атмосферного повітря важкими металами, моніторингу тропосферного (приземного) озону та вивченні його потенціальної фітотоксичності, а також хемосистематичні та популяційні дослідження за допомогою молекулярно-генетичних маркерів.

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!