Відділ акліматизації плодових рослин

Основні напрямки досліджень: інтродукція плодових рослин з метою збагачення рослинних ресурсів України, збереження біорізноманіття плодових рослин ex situ, селекція південних, нових і місцевих малопоширених плодових культур; вивчення взаємодії і післядії плoдових культур з метою визначення місця культури в садозміні і сівозміні розсадників.

Селекціонери відділу створили біля 100 нових сортів інтродукованих плодових культур, до Державного реєстру сортів рослин України занесено 52 сорти, в тому числі: 5 сортів айви, 14 сортів дерену, 4 сорти хеномелесу (автор С.В.Клименко); 11 сортів персика та 1 сорт підщепи для персика, 2 сорти абрикоса, 1 сорт аличі (автори І.М.Шайтан, Л.М.Чуприна, І.К.Кудренко); 12 сортів актинідії, 1 сорт лимонника китайського, 1 сорт винограду (автори І.М.Шайтан, Р.Ф.Клеєва, О.Ф,Клименко, Н.В.Скрипченко). Нові сорти вирізняються високою зимостійкістю, продуктивністю рослин та смаковими якостями плодів, вживання яких сприяє збереженню здоров’я та підвищенню працездатності людини в умовах забрудненого навколишнього середовища.

Вивчено ритми росту і розвитку, репродуктивну здатність, морфологічні особливості, морфогенез генеративних органів, удосконалено прийоми насінного та вегетативного розмноження, запропоновано способи підвищення зимостійкості інтродукованих культур.

Розроблено теоритичні основи післядії рослин в культурфітоценозах, з’ясовано алелопатичні особливості нових і традиційних плодових культур та причини грунтовтоми в плодових садах, запропоновано концепцію екологізації садівництва, яка базується на сучасних уявленнях про значення біорізноманіття у фукціонуванні екосистем.

Досягнення відділу відзначено трьома преміями ім.Л.П.Симиренка та трьома преміями ім.І.Я.Юр’єва Президії НАН України.

Відділ рекомендує нові культури і сорти для впровадження в присадибні, дачні та промислові сади в Лісостепу та Степу України.


Контактний тел.: 285-01-16, 285-27-03, 285-40-36

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!