ЦККП «СЦЕА»

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням "Спектрометричний центр елементного аналізу (СЦЕА)" при Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України створено у 2008 р. на базі лабораторії біоіндикації та хемосистематики з метою найбільш раціонального використання унікального обладнання науковими установами та організаціями НАН України.

Керівник Центру «СЦЕА»
зав. лаб. біоіндикації та хемосистематики – к.б.н. Блюм Олег Борисович

Контактна інформація
Поштова адреса: вул.Тимірязєвська, 1 (корпус №2), Київ 01014, Україна;
Тел./факс: +38 (044) 286 1063
E-mail:

Просимо звертатися за Вашими потребами. Ми завжди готові до плідного співробітництва!


НАЯВНЕ ОБЛАДНАННЯ:

1. Оптичний емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою iCAP 6300 Duo (Thermo-Fisher Corporation, США).

Короткий опис та технічні характеристики:

Прилад призначений для якісного та кількісного аналізу елементного складу речовин і дозволяє швидко та точно одночасно визначати до 40 хімічних елементів у різноманітних зразках (рослинах та іншій біоті, у воді, в грунтах та ін.)
ІЗП-спектрометр складається із джерела збудження спектра, блоку спектрометра та системи реєстрації спектра на матричному детекторі. У приладі реалізовано метод емісійного спектрального аналізу зі збудженням спектра проби в аргоновій плазмі, яка утворюється під дією високочастотного електромагнітного поля.
Основа спектрального блоку спектрометру iCAP 6300 Duo – Ешеле спектрометр з двома диспергуючими елементами: дифракційною решіткою та призмою з кварцу. Спектрометр дозволяє використовувати обидва способи огляду плазмового факелу - аксіальний та радіальний. Оптичний (спектральний) діапазон складає 166-847 нм, при цьому можливо виконувати вимірювання у діапазоні 193-847 нм одночасно за одне вимірювання. Спектральна роздільна здатність складає 0,007 нм на довжині хвилі 200 нм.
Одночасна реєстрація всього спектра або набору обраних спектральних ліній здійснюється за допомогою матричного напівпровідникового CID детектора, що має масив 540 × 540 пікселів. Динамічний діапазон детектора: не менше 107. Кількість спектральних ліній: не менше 50 000.
Технічні рішення, реалізовані в приладі, дозволяють поєднати високу точність (типова збіжність складає 0,5-1% та краще) з високою чутливістю – 10 елементів мають межі виявлення 0.001-0.01 мкг/л, 17 елементів мають межі виявлення 0.01 – 0.1 мкг/л та 39 елементів мають межі виявлення 0.1 - 1 мкг/л.
Прилад і зовнішні системи управляються програмним забезпеченням, яке виконує повний контроль роботи спектрометра, контроль швидкості газових потоків та забезпечує одержання спектрів для якісного, напівкількісного та кількісного аналізу зразків.
ІЗП-Спектрометр iCAP 6300 Duo укомплектований системою генерації летких гідридів та автосамплером Cetac ASX-260.

Докладніше про iCAP 6300 Duo


2. Мікрохвильова система (НВЧ-піч) MWS-2 (Berghoff, Німеччина)


Використовуюється для кислотного розкладання зразків (т.з. мокре озолення). MWS-2 має потужність 1000 ват та оснащена автоклавним модулем, який складається з 10-ти автоклавних посудин DAP-60K об'ємом 60 мл кожна. Розкладання зразків в залежності від їх походження проводиться відповідно до спеціальних методик.


3. Розширена гідридна приставка для iCAP 6300 Duo

Гідридна приставка дозволяє проводити визначення As, Hg, Sb, Se, та деяких інших елементів на низькому рівні (< 1 ppb).


Система складається з інтегрованої акрилової комірки та сепаратора газ-рідина, газовий вихід з якого підключається безпосередньо до пальника спектрометра.Розширена гідридна приставка
(Enhanced Hydride System)


ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЦЕНТРУ:

Хто може користуватися послугами Центру?:
Користуватися послугами ЦККП «СЦЕА» можуть наукові співробітники установ і організацій НАН України у відповідності до розпорядження Президії НАН України від 28.04.2004 р. №322 та наказу директора Національного ботанічного садову ім. М.М.Гришка від 15.02.2008 р. №9.

Порядок надання послуг

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП «СЦЕА», два рази на рік (до 15 січня і до 15 червня) подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології НАН України свої заявки. У заявці зазначається наукова тематика за якою проводяться дослідження, опис типу та кількість зразків, що будуть аналізуватися, бажані терміни виконання робіт. Копія заявки подається також до НБС НАН України для внесення замовлень в план роботи ЦККП.

Всі аналітичні послуги надаються на безоплатній основі з компенсацією лише витратних матеріалів. Надання (відшкодування) витратних матеріалів (газ аргон, хімічні реактиви та інше) забезпечується замовниками згідно разового циклу аналітичних робіт, включаючи пробопідготовку.

Платні послуги щодо використання приладів/обладнання ЦККП «СЦЕА» для потреб інших замовників, що не належать до системи НАН України, можуть бути виконані у рамках чинного законодавства України.

Більш детально Ви можете ознайомитись з умовами користування і ПОЛОЖЕННЯМ про центр

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!