Відділ природної флори

Відділ природної флори

Основними напрямками роботи відділу є інтродукція рослин, фітогеографія, популяційна екологія та фітосозологія.

Відділ створено у 1944 році і його завданням на першому етапі, який очолював професор О.І.СОКОЛОВСЬКИЙ, було створення ботаніко-географічних ділянок.

За час існування науковцями відділу створені ботаніко-географічні ділянки, які займають понад 40% території Ботанічного саду і відтворюють своєрідність і багатство рослинного світу не лише України, а й помірного поясу Євразії. На ділянках вирощуються найбільш характерні ландшафтоутворюючі види рослин (едифікатори та домінанти), ендемічні і реліктові види, а також високодекоративні та цінні у господарському відношенні – харчові, кормові, лікарські та ін. Посадковий матеріал та насіння зібрані в природних умовах під час численних експедицій та шляхом обміну з іншим ботанічними установами світу.

Основні наукові досягнення відділу заключаються в накопиченні досвіду інтродукції рослин природних флор помірного поясу Євразії в Україну за більш ніж піввіковий період, в розробці основ охорони генофонду ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів рослин ex situ, створені унікальної колекції рідкісних та зникаючих видів рослин, яка включає понад 100 видів рослин внесених до Червоної книги України та формуванню інтродукційних популяцій 20 рідкісних та зникаючих видів рослин флори України в культурфітоценозах.

Науковцями відділу проаналізовано досвід створення ботанічних колекцій за ботаніко-географічним принципом і на його основі розроблено підходи при моделюванні фітоценозів, а також науково обґрунтована екологічна роль екотопів в збереженні флористичного різноманіття.

Колекційний фонд відділу складається із 130 видів дерев, 189 видів кущів та 861 трав’янистих рослин всього 1180 видів, які розміщені на ботаніко-географічних ділянках.

Фахівці відділу опікуються також гербарієм, який засновано у 1948 р. і на сьогодні він складає 148100 гербарних аркушів з 11421 видів рослин, що представляють 1863 роди та 225 родин. Колекція насіння рослин налічує 10119 зразків, а обмінний фонд складає 493 зразки.

Контактний тел.: 285-04-80

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!