ЦККП «ВЕРХ»

Загальна інформація

Центр колективного користування приладами (ЦККП) «Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ)» [англ.абр. HPLC – high-performance liquid chromatography] /далі – Центр/ створено відповідно до постанови Президії НАН України від 03.11.04 № 295 і розпорядження Президії НАН України від 31.05.2005 №337 та від 11.11.2005 №651 з метою забезпечення належних умов для ефективного користування унікальними імпортними приладами. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, як науковий заклад НАН України на базі якої створено Центр бере на себе зобов’язання забезпечити якісну й надійну роботу наукового обладнання і приладів, які є в розпорядженні центру, фахове їх обслуговування, умови найкращого використання робочого часу й витратних матеріалів в інтересах наукової спільноти НАН України та інших наукових об’єднань та установ.
В розпорядженні ЦККП «ВЕРХ» натепер перебуває Автоматичний чотирьохканальний рідинний хроматограф Agilent 1100 з діодно-матричним детектором та хімічною станцією (Agilent Technologies (Німеччина)). Для підготовки води використовується Система підготовки ультрачистої води EASYpure II RF/UV (Barnstead International (США)).
Сьогодні метод HPLC широко розповсюджений у практиці роботи аналітичних лабораторій різноманітного профілю по всьому світу. Він застосовується для аналізу здебільшого полярних нелетких сполук. За допомогою приладу можна визначати різні класи біологічно активних речовин: зокрема, вторинні рослинні метаболіти (фенольні сполуки, флавоноїди, антрахінони, сапоніни і.т.д.); фітогормони (ауксини, гібереліни, абсцизова кислота та її похідні, цитокініни та ін.); інші біологічно активні речовини рослинного походження (алкалоїди, сесквітерпенові лактони тощо).
Основний напрямок роботи ЦККП «ВЕРХ» - ідентифікація та аналіз біологічно активних речовин рослинного походження в різноманітних рослинних об’єктах згідно наукової тематики відділів НБС імені М.М.Гришка НАН України.
Модульний дизайн хроматографа Agilent 1100 дозволяє реалізовувати різноманітні HPLC методики від найпростішого ізократичного елюювання з однохвильвим детектуванням аж до повністю автоматизованих складних градієнтних схем з записом повного UV-VIS спектру. Застосування автосамплеру суттєво підвищує ефективність роботи хроматографа при аналізі великої кількості зразків. Вакуумна дегазація елюєнтів, застосування термостатування колонок та зразків призводить до покращення відтворюваності та достовірності отриманих результатів. Спеціальні програми для автоматичного протоколювання і діагностики окремих модулів приладу дозволяють відслідковувати працездатність хроматографа під час роботи. Програмне забезпечення не дозволяє оператору в наступному «редагувати» аналітичні результати, що відповідає міжнародним нормам GLP /good laboratory practice/.

    Основні характеристики хроматографа Agilent 1100

  • Чотирьохканальний плунжерний насос (до 400 бар) зі швидкістю потоку 0,001-10 мл/хв (крок 0,001 мл/хв) з відділенням для розчинників. Крок регулювання подачі розчинника: 0,001 мл/хв. Діапазон рН елюентів 1…11,5. Об’єм плунжера: 180 мкл.
  • Вакуумний дегазатор на 4 канали с продуктивністю до 10 мл/хв.
  • Автосамплер /Блок автоматичного введення проб/ (100 зразків об’ємом до 2 мл) з можливістю добавляти внутрішній стандарт, розбавляти зразок та проводити дериватизацію. Можливий об'єм зразка 0,1…100 мкл. Точність вводу 1% (відносне стандартна похибка для зразка 0,1 мкл).
  • Термостат колонок (температурний диапазон від 10°С нижче кімнатної до +80°С з кроком 1°). В термостаті вміщуються 3 колонки довжиною до 30 см. Точність підтримки температури ±0,15ºС Термостат оснащено пристроєм для запису та зчитування інформації, що зберігається на ідентифікаційних модулях колонок.
  • Діодно-матричний детектор (1024 фотодіоди) з діапазоном довжин хвиль 190…950 нм (дискретність 1 нм), з автоматично змінюваною програмованою спектральною шириною щілини (від 1 до 16 нм.) в тому числі в процесі хроматографічного аналізу, з кюветою високого тиску. Детектор має інтегрований фільтр з оксида гольмія для перевірки правильності встановлення довжин хвиль та оснащений системою попереджень про необхідність своєчасної профілактичної заміни джерела світла. Рівень шуму при роботі спектрофотометричного детектора 0,6×10-5 одиниці оптичної густини.

Система підготовки ультрачистої води EASYpure II RF/UV

Система сконструйована з виключно інертних матеріалів для отримання ультрачистої води без органічних та неорганічних забруднень та має декілька наборів картриджів, які дозволяють отримати воду зі специфічними характеристиками. В прилад вбудовано ультрафіолетову лампу з подвійною довжиною хвилі (185 та 254 нм). Процес очищення води контролює мікропроцесор, показники виводяться на цифровому дисплеї, температурна компенсація до 25ºС. В режимі очікування система кожні 10 хв рециркулює очищену воду для унеможливлення її забруднення. Стадії очищення: адсорбція, деіонізація; УФ-окислення та прикінцева фільтрація через фільтр 0,2 мкм; ефективність до 0,8 л/хв. Вода типу 1 з характеристиками: питомий опір: 18,2 МОм/см; вміст загального органічного вуглецю (ТОС): < 5 ppb.

Порядок надання послуг

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦКК «ВЕРХ» (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології (ВЗБ) НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання приладів і обладнання ЦКК «ВЕРХ». Копія заявки в паперовому (завізовану керівником організації замовника і завірену печаткою) та електронному вигляді подається керівнику ЦКК «ВЕРХ». Форма заявки додається (до 2-х стор.).
Бюро ВЗБ НАН України за поданням директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру. Для установ замовників, які не підпорядковані НАН України, обладнання ЦКК «ВЕРХ» може бути надане у платне користування згідно чинного законодавства України.
Директор Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення наук, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.
Для зручності колективного користування та в зв'язку з оптимальним використанням технічного ресурсу приладу і раціональної організації робочого часу працівників Центру встановлено наступний розподіл робочого часу. При роботі в одну зміну (8 годин робочого часу) З години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години може бути надано для платного використання обладнання Центру іншим установам.
В друкованих роботах з використанням даних отриманих на обладнанні ЦКК «ВЕРХ» замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов’язаний на загальному рівні дотримуватись авторських прав.

Порядок оформлення заявок

Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень у ЦКК «ВЕРХ» заздалегідь (за 1-2 міс) до встановлених термінів подають керівнику центру заявку встановленого зразку з описом типу, класу сполук, що будуть аналізуватись та кількістю зразків та обґрунтуванням наукової проблематики.
Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на приладах/обладнанні ЦКК «ВЕРХ».
Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно разового циклу аналітичних робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.
Платні послуги щодо використання на приладів/обладнання ЦКК «ВЕРХ» для потреб інших замовників (що не відносяться до системи НАН України) можуть бути виконані у рамках чинного законодавства України.
Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком узгодженим з ВБЗ НАН України та НБС НАН України.

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!