Сьогодні НБС ім. М.М.Гришка НАН України за різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. До складу ботанічного саду входить 8 наукових відділів, унікальний колекційний фонд НБС налічує близько 11180 таксонів, що відносяться до 220 родин та 1347 родів.Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка входить Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «СЦЕА». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження якісного та кількісного аналізу елементного складу речовин.