Відділ тропічних та субтропічних рослин

Відділ тропічних та субтропічних рослин було створено в 1974 році. Він є провідним науковим центром по орхідології та космобіології в Україні.

З перших років існування відділу як самостійної одиниці основні зусилля було спрямовано на створення та вдосконалення колекцій. Колекція тропічних та субтропічних рослин створювалась як фундаментальна колекція, склад якої відображував намагання максимально повно представити флористичне різноманіття тропіків. Основними принципами створення колекції є систематичний, географічний, екологічний та морфологічний. Поповненню колекції сприяла участь д.б.н. Т.М.Черевченко та співробітників відділу в тривалих експедиціях до різних флористичних областей Неотропічного та Палеотропічного царств на науково-дослідному судні "Академік Вернадський" (1977р. – 15-й рейс, 1979 р. – 19-й рейс, 1981 р. – 24-й рейс, 1986 р.- 34-й рейс, 42-й рейс - 1991 р.), експедиція на Кубу (1988 рік), 5 експедиції до В’єтнаму (1989-2004). Участь в експедиціях дала змогу співробітникам відділу вивчати біологічні та еколого-ценотичні особливості тропічних рослин в умовах їх природних місцезростань, що має вирішальне значення при інтродукції в умови оранжерей.

Наукові дослідження відділу зосереджені на створенні окремих таксономічних комплексів рослин, їх впровадження у промислове квітникарство та фітодизайн.

    Основні дослідження рослин видів тропікогенних флор у відділі тропічних і субтропічних рослин здійснюються за такими напрямами:
  • вивчення біології розвитку в умовах оранжерейної культури (чергування фаз активного росту і спокою);
  • вивчення структурної морфології (будова вегетативних та репродуктивних пагонів, типи пагоноутворення);
  • вивчення репродуктивної біології (час і тривалість цвітіння; особливості запилення; тривалість дозрівання плодів);
  • вивчення структурних аспектів адаптації рослин в умовах оранжерейної культури;
  • вивчення фізіолого-біохімічних особливостей рослин, що належать до різних екологічних груп;
  • опрацювання методів масового розмноження та особливостей морфогенезу рослин в умовах оранжерейної культури та культури in vitro;
  • аналіз консортивних зв’язків в умовах закритого грунту та пошук шляхів підвищення адаптаційної здатності інтродукованих тропічних і субтропічних рослин;
  • вивчення впливу мікрогравітації на ріст та розвиток рослин різних екологічних груп.

Наразі активно відбувається поповнення колекції короткокореневищних півникових (Iridaceae Juss., 14 родів, 28 видів). Південно-Східна Азія досить повно представлена родиною Convallariaceae: Aspidistra Ker-Gawl. (8 видів), Liriope Lour. (4 види), Ophiopogon Ker-Gawl. (6 видів), по одному виду з родів Peliosanthes, Rohdea, Tupistra. Сьогодні досить пильна увага привернута до представників з родини Hyacinthaceae, які представлені в колекції 7 родами і 21 видом. Найбільш повно представлений рід Eucomis L’Her.

Особливої уваги у відділі надається методам мікроклонального розмноження рослин тропічної флори, зокрема тропічних орхідей та ароїдних як таких, що потребують збереження методом культури тканини, органів і клітин in vitro.

Вагомим є дослідження впливу умов кліностатування та мікроклімату герметичних камер на фізіолого-біохімічні, біофізичні і молекулярно-біологічні зміни у рослин різних видів орхідних в умовах мікрогравітації.

Новий період в розвитку відділу тропічних та субтропічних рослин розпочався з введення в дію на початку 2005 року першої черги нового оранжерейного комплексу. Збільшення оранжерейної площі дало змогу значно поліпшити умови утримання фондових колекцій та більш повно репрезентувати флористичне різноманіття світової флори. Введення в дію нового оранжерейного комплексу буде сприяти розвитку ботанічного саду як наукової, природоохоронної і просвітницької установи. Результати наукових досліджень співробітників відділу були узагальнені в 10 монографіях та численних наукових статтях та тезах доповідей, що були опубліковані як у вітчизняних, так і в іноземних періодичних виданнях. Ці публікації відомі широкому колу до­слідників в галузі інтродукції рослин та багатьох розділів експериментальної біології. Довідники «Декоративные растения открытого и закрытого грунта», «Тропические и субтропические растения закрытого грунта», “Довідник-квітникаря любителя” є вагомим внеском в розвиток декоративного садівництва та фітодизайну на Україні. Монографія Т.М.Черевченко, Г.П.Кушнір «Орхидеи в культуре», яка була опублікована в 1986 р., стала фактично першою в СРСР (після монографії В.О.Піддубної-Арнольді і В.О.Селезньової “Орхидеи в культуре” (1959) монографією, в якій було висвітлено результати різнопланового вивчення тропічних орхідних в умовах оранжерейної культури. Вагомим внеском в теорію та практику інтродукції тропічних орхідних є монографія "Тропические и субтропические орхидеи", за яку Т.М.Черевченко в 1994 р. була удостоєна премії ім. М.Г.Холодного. В монографії д.б.н. Н.В.Заіменко “Структурно-функциональные основы конструирования заменителей почвы" (1999) вперше було розроблено структурно-функціональні основи конструювання штучного біогеоценозу, що є важливим внеском в розвиток теоретичних засад інтродукції рослин. Надрукована в 2001 р. монографія "Орхідеї" (автори Т.М.Черевченко Л.І.Буюн, Л.А.Ковальська, В.С.Вахрушкін) є узагальненням досвіду інтродукції тропічних орхідних в НБС НАН України.

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!