Відділ дендрології та паркознавства

Відділ засновано в 1944 р. і його першим завідувачем був відомий ботанік і знавець історії старовинних парків і дендропарків України професор О.Л.Липа. Згодом на посаду завідувача був запрошений доктор біологічних наук, професор Леонід Іванович Рубцов, з ім’ям якого пов’язано формування насаджень дендрарію, тобто колекції дерев та кущів і найбільшої гордості Ботанічного саду – саду бузків.

Науковці відділу розробили теоретичні основи інтродукції деревної рослинності в Україні, накопичили великий досвід інтродукції голонасінних та покритонасінних деревних рослин, розробили методи оптимізації лісових культурценозів через введення інтродуцентів, підготували порайонний асортимент дерев та кущів для різних грунтово-кліматичних зон України. Вивчена також культивована дендрофлора всіх регіонів України, розроблено біологічні, ландшафтні, історичні принципи оцінки і формування паркових фітоценозів, збереження і відновлення старовинних парків. Велика заслуга відділу в розробці науково-практичної концепції реконструкції та будівництва нових ботанічних садів в містах України, а також у вивченні біолого-екологічних особливостей зелених насаджень в умовах посиленої урбанізації та техногенного забруднення.

Основні досягнення відбиті в 30 монографічних виданнях та численних наукових статях.

Контактний тел.: 285-01-16

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!