Наукова бібліотека

Заснована у 1944 році. Є членом Асоціації бібліотек України. Фонди бібліотеки досягли 85 000 томів різними мовами. В зібранні представлена література з ботаніки, біології, акліматизації, інтродукції, фізіології рослин, алелопатії, геоботаніки, дендрології, паркознавства. Понад 200 томів є раритетними та цінними виданнями 18 - початку 20 ст. Серед них енциклопедичні видання, ілюстровані атласи рослин, монографії, журнали з садівництва.

Багато книг мають автографи колишніх власників, дарчі написи авторів, цікаві екслібриси та печатки. Читачами бібліотеки є не лише співробітники Ботанічного Саду але й науковці інших ботанічних садів та природоохоронних установ, студенти, фермери, садівники-аматори.

Бібліотека здійснює книгообмін з іншими ботанічними садами України. Влаштовуються тематичні виставки видань із власних фондів та виставки нових надходжень.

Бібліотека знаходиться в адміністративному корпусі. Право користування абонементом з видачею книг додому надається працівникам НБС ім.М.М.Гришка. Всі бажаючі можуть користуватися читальним залом вільно та безкоштовно.

Абонемент та читальний зал працюють з 13.00 до 16.30.
Санітарні дні – остання п’ятниця кожного місяця.
Вихідні – субота та неділя.
Тел. 285-08-66

Іншомовні періодичні видання у фонді Наукової бібліотеки

Особисті бібліотеки у фонді Наукової бібліотеки

Наукові видання співробітників Національного ботанічного саду

  2016

 1. Бойко Н.С. Голонасінні України. Рід тис ( Taxus L.) : інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання / Н.С. Бойко, С. І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. Державний дендрологічний парк «Олександрія». – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2016. – 132 с. ; іл. – ISBN 978-617-604-105-4
 2. Ботаніка і мікологія : сучасні горизонти : зб. пр. присвяч. 90-річчю з дня народження акад. АН України А. М. Гродзинського (1926 – 1988) = Botany and mycology : modern horizons : col. of papers devoted to the 90th ann. of A.M. Grodzinsky / укл. Н. В. Заіменко Г.А. Гродзинська, Т. А., Бугаєнко та ін ; відп. ред. Н. В. Заіменко. – Київ : Наш формат, 2016. – 530 c.: рис., табл.
 3. Вітер А.В. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах / Арсен Васильович Вітер ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Наук. думка, 2016. – 239 с. + СD додаток : рис., табл. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1579-1
 4. Деревья и кустарники : формовое разнообразие [монография] / Е.Л. Рубцова, Н. И. Шумик, Е.В. Колесниченко, В.И. Чижанькова ; НАН Украины. МОН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, НУБиП . – Киев : ЦП «Компринт», 2016. – 119 с. : 64 рис. + 70 фотоил. – рус. яз. – ISBN 978-966-929-294-0
 5. Каталог трав’янистих рослин Сирецького дендрологічного парку: дов. вид. / С. А. Глухова, О. І. Шиндер, Л. І. Ємець, С. М. Михайлик ; Мін. регіон. розвитку, буд. та житло-комун. госп. України, Сирецький дендрологічний парк загальнодерж. значення. НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Полтава : Полтав. літератор, 2016. – 72 с. + 10 с. іл.
 6. Карнатовская М.Ю. Использование Ziziphus jujuba Mill. в озеленении Степной зоны юга Украины : метод. реком. / М. Ю. Карнатовская, О.В. Григорьева, Я., Брындза ; Рец. С.В. Клименко ; НААН Украины, Кировоград. Гос. с.-х. опыт. ст., Ин-т риса. – Херсон: Изд. Гринь Д.С., 2016. – 32 с.: 30 рис.
 7. Орхидология на рубеже ХІХ – ХХ столетий : сб. ст. / сост. и ред. Р. В. Иванников ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко. – Киев, 2016. – 256 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-02-7140-1
 8. Черевченко Т. М. Світ тропіків очима ботаніків / Тетяна Михайлівна Черевченко ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Книгоноша, 2016. – 162 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7674-1
 9. Чувикина Наталья. Ботанический сад на Зверинце / Наталья Чувикина . – Киев. : Варто ; Сидоренко В. Б. , 2016. – 112 с. : ил. – (с. Киевская мозаика). – ISBN 978-966-2321-36-4
 10. Чувікіна Н. В. Рекомедації до проведення екскурсій по Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України для різних категорій відвідувачів / Н. В. Чувікіна, А. В. Клименко ; НАН України, НБС ім. М. М. Гришка. – Київ : ЦП «Компрінт», 2016. –48 с.: карти. б.н.
 11. Agrobiogiversity for improving nutrition, health and life quality 2016 : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. [Електрон. рес.] / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [e. a.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p.: fig., tabl. – Режим доступу: www.uschovna.cz/zasilka/LGSVILHNTYI45HD-P8N. - чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1586-0 (PDF)
 12. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part I / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p. : fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1494-8 (Part I)
 13. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part II / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine , Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016 . – 240 p.: fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1527-3 (Part II)

 14. 2015

 15. Від ювілею до ювілею! Нові колекц.-експоз. ділянки Нац. ботан. саду ім. М.М. Гришка створені в 2010 – 2015 рр. (до 80-річчя заснування) / НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, НБС ім. М.М. Гришка. – Київ, 2015. – [буклет]
 16. Горобец В.Ф. Пионы (биология, селекция, сорта). К 80-летию НБС им. Н.Н. Гришко / В.Ф. Горобец ; отв. ред. С.В. Клименко ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – К. : Велес, 2015. – 162 с. : фото, табл. – рос., латин. яз. – ISBN 978-966-02-7643-7
 17. Експозиція «Пори року». Присвяч. 80-річчю заснування НБС ім. М.М. Гришка / автор проекту В.В. Кваша ; відп. ред. М.І. Шумик ; упоряд. : В.В. Кваша, Л.О. Ісакова ; фото : В. Кваші, В.Ф. Горобця, (півонії), С.П. Машковської (однорічники) ; тексти : Ю.В. Буйдіна, В.Ф. Горобця, В.М. Завалєєвої, М.І., Шумика ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – К. : Starter design, 2015. – 39 с. : кол. фото.*
 18. Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботан. садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. 80-річчю від дня заснув. НБС ім. М.М. Гришка, 15 – 17 вересня 2015 р. / відп. ред. Н.В. Заіменко ; НАН України, Від-ня заг. біол. [та ін. ] – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 295 с. – укр., англ. м. – ISBN 978-966-306-185-2
 19. Каталог рослин відділу нових культур / автори : Д.Б. Рахметов, О.А. Корабльова, Н.О. Стаднічук [та ін.] ; відп. ред. Д.Б. Рахметов ; рец. С.І. Кузнецов, П.А. Мороз ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 122 с. : табл.
 20. Клименко Ю.О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи) / Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 355 с. : 30 табл. + додатки. – С. 356–414 : 17 табл., 35 кол. рис. – ISBN 978-617-7202-68-3
 21. Левчик Н.Я. Види роду Vitex L. в Лісостепу України : інтродукція, біологія і використання / Н.Я. Левчик, Д.Б. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 246 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-306-187-7
 22. Мельник В.І. Надслучанська Швейцарія. Природа проектованого національного природного парку «Надслучанський» / В.І. Мельник ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України, Укр. т-во охор. природи. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 23 с. + 8 с. кол. фото. – ISBN 978-966-306-183-3
 23. Методические рекомендации по фенологическим наблюдениям за повторно цветущими розами / Р.В. Бойко, О.Ф. Щербакова, Е.Л. Рубцова, В.И. Чижанькова ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, Нац. науч.-природовед. музей. – К. : [Б и.], 2015. – 37 с. + 14 с. цв. ил. *
 24. Рахметов Д.Б. Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика / Д.Б. Рахметов, Т.О. Щербакова, С.Д. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан сад ім.. М.М. Гришка, НУБіП. – Киїі: Фітосоціоцентр, 2015. – 158 с. : рис., табл.. – ISBN 978-966-306-182-5

Попередні роки...

Чи Вам відомо що?

Колектив Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України виступає категорично проти зміни відомчої підпорядкованості та передачі установи до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Цікаво? Йдемо далі!