Наукова бібліотека

Заснована у 1944 році. Є членом Асоціації бібліотек України. Фонди бібліотеки досягли 85 000 томів різними мовами. В зібранні представлена література з ботаніки, біології, акліматизації, інтродукції, фізіології рослин, алелопатії, геоботаніки, дендрології, паркознавства. Понад 200 томів є раритетними та цінними виданнями 18 - початку 20 ст. Серед них енциклопедичні видання, ілюстровані атласи рослин, монографії, журнали з садівництва.

Багато книг мають автографи колишніх власників, дарчі написи авторів, цікаві екслібриси та печатки. Читачами бібліотеки є не лише співробітники Ботанічного Саду але й науковці інших ботанічних садів та природоохоронних установ, студенти, фермери, садівники-аматори.

Бібліотека здійснює книгообмін з іншими ботанічними садами України. Влаштовуються тематичні виставки видань із власних фондів та виставки нових надходжень.

Бібліотека знаходиться в адміністративному корпусі. Право користування абонементом з видачею книг додому надається працівникам НБС імені М.М.Гришка. Всі бажаючі можуть користуватися читальним залом вільно та безкоштовно.

Абонемент та читальний зал працюють з 13.00 до 16.30.
Санітарні дні – остання п’ятниця кожного місяця.
Вихідні – субота та неділя.
Тел. 285-08-66

Іншомовні періодичні видання у фонді Наукової бібліотеки

Особисті бібліотеки у фонді Наукової бібліотеки

Наукові видання співробітників Національного ботанічного саду


  2023

 1. Горобець В.Ф. Півонії (біологія, селекція, сорти) / В. Ф. Горобець; Національна академія наук України, Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України. - иїв: Видавництво «Фенікс», 2023. – 192 с. : іл.
 2. Використання "фіторемедіаційних модулів" для оптимізації середовища закритої дислокації особового складу силових структур (Методичні рекомендації) / В.М. Якимець, Л.І. Буюн, Р.В. Іванніков, В.В. Вороненко, О.В. Перехрестенко, В.Л. Весельський, І.П. Харитонова, Л.А. Ковальська; Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". – Київ: Видавництво "Людмила", 2023. – 52 с.

 3. 2022

 4. Демченко О.О., Гончаренко Б.В. Біоекологічні особливості представників родів Viburnum L. та Forsythia Vahl. в Правобережному Лісостепу України: монографія = Demchenko O.O., Honcharenko B.V. Bioecological features of Viburnum L. and Forsythia Vahl. families’ representatives in Ukraine’s right bank forest steppe / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України. - Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2022. - 315 с.
 5. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції і збереження рослин у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України : монографія = Fundamental and applied aspects of the introduction and preservation of plants in the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine: monograph / Н.В. Заіменко, Д. Б. Рахметов, М. Б. Гапоненко та ін. / Національна академія наук України, Національний ботанічний сад імені М. М.Гришка НАН України. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. -
 6. Стійкість інтродукованих та рідкісних рослин за умов кліматичних змін в Україні: монографія = Resistance of introduced and rare plants under conditions of climatic changes in Ukraine: monograph / Д. Б. Рахметов, Н. В. Заіменко, М. Б. Гапоненко та ін. /Національна академія наук України, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України.- Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. - 326 с.
 7. Пули вуглецю та потоки парникових газів у наземних екосистемах : монографія = Carbon pools and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems : monograph / Н. В. Заіменко, Н. П. Дідик, Т. Ю. Бедерничек та ін.; Національна академія наук України, Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України. - Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. - 222 с.
 8. Енергетичні та сировинні рослини : Навчальний посібник / С.М. Каленська, Д.Б., Рахметов Н.В. Новітська та ін. / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка. - Київ : НУБіП, 2022.- 274 с.
 9. Ефемероїди флори України : Атлас-довідник / Глеб Р., Безсмертна О., Новіков А., Шиндер О., Куземко А., Вашеняк Ю. та ін. / Державний природознавчий музей НАН України, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, та ін. - Київ: А.В. Паливода, 2022. - 173 с.
 10. Ботаніка: Підручник. - 3-є вид. / Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ: Видавництво-Ліра-К, 2022. - 436 с.

 11. 2021

 12. Бедернічек Т. Ю. Вуглець, ґрунт і парникові гази. – Чернівці: Друк Арт, 2021. – 32 с. – (Серія «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 23) . – ISBN 978-617-7849-86-4).
 13. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України) (перевидання): підручник для студ. класичних та аграр. ун-тів. – Б.Є. Якубенко, П.М. Царенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. Машковська, Л.М. Дядюша., А.П. Тертишний / Національний універсистет біоресурсів та природокористування України. – Київ: Ліра-К, 2021. – 542 с.– ISBN 978-617-520-175-6.
 14. Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін: Матеріали міжнар. наук. конф., исвяченої 30-річчю Незалежності України / Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка, Рада ботанічних садів та дендропарків України. – Київ: Ліра-К, 2021. – 234 с. – ISBN 978-617-520-173-2).
 15. Горелов А.М. Эколого-морфологические и энергоинформационные основы концепции фитогенного поля / Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины. – Киев: ФЛП Ямчинский А.В., 2021. – 267 с. рис. – ISBN 978-7986-88-0).
 16. Гревцова Г.Т., Вакуленко Т.Б. Нові види роду Cotoneaster Medik., інтродуковані з флор країн співдружності незалежних країн до ботан. саду ім. Акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка // Досягнення України і ЄС у галузі екології, біології, хімії, географії та с.-г. наук : кол. монографія. Т. 1. – Люблін ; Київ : Фенікс, 2021. – 44 с. : іл.
 17. Рахметов Д.Б., Ковтун-Водяницька С.М. Фенологія трав’яних рослин за інтродукційних досліджень: посібник / Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ: Ліра-К, 2021. – 74 с. : рис., табл. – ISBN 978-617-520-219-7
 18. Рубцова О.Л., Чувікіна Н.В. Леонід Рубцов - видатний ландшафтний архітектор: монографія / Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України.– Київ: Видавництво «Фенікс», 2021. – 224 с.: іл.- ISBN 978-966-136-856-8.
 19. Сучасні методи в алелопатичних дослідженнях: Методичний посібник / Н.В. Заіменко, Н.П.Дідик, Н.А.Павлюченко., Н.В.Росіцька., Н.Е.Елланська., О.П.Юношева., Б.О.Іваницька, Т.Ю.Бедернічек., О.В. Закрасов; За заг. ред. чл.-кор. НАН України, проф.. Н.В. Заіменко. ; Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Цзямуський університет, Китай. – Київ: Ліра-К, 2021. – 200 с.: рис., табл. – ISBN 978-617-520-070-4).
 20. Index Seminum of M. M. Gryshko National Botanical Garden 2021-2022 / comp.T. Vakulenko, V.Loya, T.Kayutkina / M. M. Gryshko National Botanical Garden. - Kyiv, 2021. – 18 p. DOI: 10.5281/zenodo.4705645
 21. Trends in the development of Medicine, Biology and Pharmacy: collective monograph / I.Rusnak, A.Suthar, V.Kulachek, Y.Kulachek, S. M.Kovtun-Vodyanytska, V. F. Levon.– etc.;Іternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – 254 р. - ISBN 978-1-63684-342-1, DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.MED.I

 22. 2020

 23. Горелов А.М., Миколайко В.П., Красноштан И.В. Введение в эниодендрологию: монография / Нац. ботан. сад имени Н.Н.Гришко НАН Украины. – Киев: ФЛП Ямчинский А.В., 2020. – 138 с. –ISBN 978-617-7890-46-0.
 24. Інтродукція нових корисних рослин в Україні: монографія. Д. Б. Рахметов, О. М. Вергун, С. М. Ковтун-Водяницька, О. Л. Андрущенко, І О. А. Корабльова, Н. Я. Левчик, О. П. Бондарчук, С. О. Рахметова, О. В. Шиманська Т. О. Щербакова, Н. О. Стаднічук, JL Г. Ревунова, М. В. Рись, А. В, Любінська, В. В. Фіщенко, М. О. Газнюк / Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка НАН України. – Київ: Ліра-К, 2020. – 338 с. – ISBN 978-617-7844-76-0).
 25. Коваль І.В., Вакуленко Т.Б. Порівняльна карпологія видів роду Scutellaria L. (Lamiaceae) // Scientific development of Ukraine and EU in the area of natural sciences: collective monograph. Part 2 / Cuiavian University in Wloclawek, Institute of irrigated agriculture of NAAS of Ukraine. - Riga : Baltija Publishing, 2020.- pp. 393–411 . – ISBN 978-9934-588-73-0.
 26. Колекційний фонд енергетичних, ароматичних та інших корисних рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України / Д.Б. Рахметов, С.М. Ковтун-Водяницька, О.А. Корабльова та ін. / Нац/ ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ: ФОП Паливода В.Д., 2020. - 208 с. – ISBN 978-966-437-596-9).
 27. Сучасні методи в алелопатичних дослідженнях: Метод. посібник / Відп. ред. чл.-кор. НАН України, проф. Н.В. Заіменко) ; Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ, 2020.
 28. Троянди в насадженнях міста Києва / О.В. Колесніченко, О.Л. Рубцова, М.І. Шумик, С.М. Грисюк., М. Й. Піковський, І.В. Швець., А.П. Морозько, В.І. Чижанькова / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ: ЦП «Компринт». – 2020. – 267 с. . - ISBN. – 978-617-7986-26-2).
 29. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродук¬ції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища: Матеріали міжнар. наук. конф. присв. 85-річчю від дня заснув. Нац. бот. саду імені М.М. Гришка НАН України /Рада ботан. садів і дендропарків України, Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка/. – Київ: Ліра-К, 2020. – 408 с. –– ISBN 978-617-7910-76-2.

 30. 2019

 31. Біологічні основи формування стійкості деревних видів рослин в урбогенному середовищі : монографія / Н.Г. Нестерова, І.П. Григорюк, Ф.М. Левон, О.О. Ільєнко ; МОН України, НУБіП України. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 231 с. : рис., табл. - ISBN 978-617-7804-28-3
 32. Коваль І.В. Ріст і розвиток шипшин в умовах інтродукції : монографія / І.В. Коваль, А.М. Кобар; НАН України, МОН України. Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. Дніпровський нац. ун-т. імені Олеся Гончара. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 116 с. : іл. – ISBN 978-617-7762-02-6
 33. Міскантус в Україні : монографія / кол. авт. : М.В. Роїк, Н.В. Заіменко, Д.Б.Рахметов та ін. ; НААН України. Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 256 с. : рис., табл. – ISBN 978-617-7804-11-5
 34. Наукові об’єкти НБС імені М. М. Гришка НАН України, що становлять національне надбання: монографія / Д. Б. Рахметов, Н. В. Заіменко, И. Б., Гапоненко та ін.; НБС ім. М. М. Гришка. – Київ : Паливода, 2019. – 224 с. ; іл. – ISBN 978-966-437-541-9
 35. Рубцова О.Л. Поляни – важливий елемент в ландшафтних композиціях доктора біологічних наук, професора Л.І. Рубцова / О Л. Рубцова, Ю.О. Клименко ; Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка НАН України. – Київ : Велес, 2019. – 36 с. : іл.
 36. Рубцова О.Л. Старовинні троянди / О.Л. Рубцова, В.І. Чижанькова ; Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка НАН України. – Київ : Велес, 2019. – 54 с. : іл.
 37. Полякова А.С. Морфолого-біологічні особливості однодомних генотипів Cannabis Sativa L. : монографія / А.С. Полякова, Д.Б. Рахметов ; Глухівський НПУ імені О. Довженка. – Глухів, 2019. – 120 с. : рис., табл.
 38. Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках (з нагоди 90-річчя від : дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. Тетяни Михайлівни Черевченко : матеріали міжнар. наук. конф: (25-27 лютого 2019 р.) / Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України. Рада ботан. садів та дендропарків України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 292 с. – ISBN 978-617-7748-18-1
 39. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: 4th intern. sc. conf. ; book of abstr. (sept. 11–13, 2019) / ed. Jan Brindza, Olga Grigorieva ; Slovak Univ. of agriculture in Nitra, M.M. Gryshko NBG e.a. – Nitra, 2019. – 190 p. – ISBN 978-80-552-2037-6

 40. 2018

 41. Антоній Анджейовський. Талан і таланти відомого натураліста / М. Шевера, Л. Зав’ялова, М. Федорончук , А. Ільїнська, М. Рудзь, С. Плахотнюк; Ін-т ботаніки НАН України ; Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ. - ISBN 978-966-02-8595-8
 42. Ботаніка: підручник / Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. Машковська; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. − Київ: Ліра-К, 2018. - 436 с. - ISBN 978-617-7507-74-0
 43. Бриндза Я. Многоязычный словарь названий видов растений [Электрон. ресурс] / Я. Бриндза , О. Григорьева; Словацкий с.-х. ун-т в Нитре. - Нитра : Словацкий с.-х. ун-т в Нитре, 2018. - 219 с.- ISBN 978-80-552-1864-9. - режим доступа: ?
 44. Єльпітіфоров Є.М. Сосна (Pinus L.): атлас шкідників та хвороб / Є.М. Єльпітіфоров ; Рада ботан. садів і дендропарків України. - Одеса : Одеський нац. універ. імені І.І. Мечникова, 2018. - 62 с. -ISBN 978-617-689-271-7.
 45. Кулик М.І. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.) / М.І., Кулик, Д.Б.,Рахметов, В.Л. Курило. - Полтава, 2018. - 24 с.
 46. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах та дендропарках: Х міжнар. наук. конф.; матеріали конф., 12-15 червня 2018 р. / Рада ботан. садів і дендропарків України, Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка НАН України, Нац. дендрологіч. парк "Софіївка" НАН України, Держ. дендрологіч. парк "Олександрія" НАН України, Держ. дендрологіч. парк "Тростянець" НАН України. - Камʼянець-Подільський : ФОП Сисин. - 2018. - 476 с. - ISBN 978-617-539-275-1
 47. Наукові об’єкти НБС імені М.М. Гришка НАН України, що становлять національне надбання / Д.Б. Рахметов, Н.В. Заіменко, М.Б. Гапоненко, Л.І. Буюн, О.Л. Рубцова та ін.; Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ : ФОП Паливода В.Д., 2018. - 256 с. - ISBN 978-966-437-541-9
 48. Паламарчук Елена. Лекарственные виды растений: Монография [Электрон. ресурс] / Е. Паламарчук, Л. Свиденко, Е. Вергун / Словацкий с.-х. ун-т. в Нитре = Palamarchuk Elena, Svidenko Liudmila, Vergun Olena Medicinal Plants. - Нитра, 2018. - 108 с. - ISBN 978-80-552-1863-2. - Режим доступа: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218632/9788055218632.html
 49. Рахметов Д.Б. Нетрадиционные виды растений для биоэнергетики [Електрон. ресурс] / Словацкий с.-х. ун-т. в Нитре. - Нитра, 2018. - 103 c. . - ( с. Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоров’я и качества жизни). - ISBN 978-80-552-1855-7. - режим доступа: https://agrobionet.uniag.sk/flipbkTB03_RU
 50. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 100-річчю НАН України, 9-11 жовтня 2018 р. / Рада ботан. садів і дендропарків України, Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ: Ліра-К, 2018. - 216 с.- ISBN 978-617-7605-82-8
 51. The results of testing of organo-siliceous mixtures in Ukraine / ed. N.V. Zaimenko, O.M. Slyusarenko / M. M. Gryshko Nat. Botan. Garden of NAS of Ukraine; Odessa I.I. Mechnikov Nat. Univ. - Kyiv, 2018. - 40 p.

 52. 2017

 53. Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України: навч. посібник / М. І. Федорчук, С. В. Коковіхін, С.М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін. ; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т".- Херсон, 2017. - 160 с. - 300 пр. - ISBN 966-7403-76-9
 54. Адаптація інтродукованих рослин в Україні: монографія / Д. Б. Рахметов, Н. В. Заіменко, М. Б. Гапоненко , Т. М. Черевченко та ін.]; відп. ред. Д. Б.Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ: Фітосоціоцентр, 2017. - 516 с. - ISBN 978-966-306-192-4
 55. Кузнецов С. І. Голонасінні (Pinophyta) в Україні: таксономічний склад, генофонд та перспективи його збагачення і збереження (наприкінці ХХ - початку ХХІ століття): монографія/ С. І. Кузнецов; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка/. - Київ : Компринт, 2017. - 131 с.
 56. Малоиспользуемые виды растений / под ред. Я. Бриндза, О. Григорьевой; Словацкий аграр. ун-т в Нитре, Ин-т сохранения биоразнообразия и биологической безопасности, Нац. ботан.сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины.- Нитра: Словацкий аграрн. ун-т в Нитре, 2017. - 180 с. - ISBN 98-80-552-1753-6
 57. Методичні рекомендації з інноваційних технологій вирощування та переробки сорго для використання в якості альтернативних джерел енергії в різних ґрунтово-кліматичних умовах південного Степу України / М. І. Федорчук, С.М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 24 с.
 58. Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування амаранту в умовах південного Степу України / М. І. Федорчук, Д. Б. Рахметов, С. В. Коковіхін та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 26 с.
 59. Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування міскантусу в різних ґрунтово-кліматичних умовах південного Степу України / Д. Б. Рахметов, С. М. Каленська, М. І. Федорчук та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2016. - 20 с.
 60. Науково-теоретичні засади та практичні аспекти формування еколого- безпечних технологій вирощування та переробки сорго в степовій зоні України: монографія / М. І. Федорчук , С. В. Коковіхін, С. М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін. ; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 208 с. - ISBN 966-7403-76-9
 61. Скрипченко Н. В. Актинідія в Україні / Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Житомир: Рута, 2017. ̶ 88 с. - ISBN 978-617-518-328-7
 62. Клименко С. Малоизвестные виды плодовых культур / С. Клименко, О. Григорьева, Я. Бриндза;, Ин-т сохранения биоразнообразия и биологической безопасности. - Нитра: Словацкий аграр. ун-т в Нире, 2017. - 104 с. - Серия "Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоров’я и качества жизни". - ISBN 978-80-552-1764-2
 63. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2017: sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. [Електрон. рес.] / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [e. a.]. - Nitra : SUA in Nitra, 2017. - 536 p. : fig., tabl. - ISBN 978-80-552-1726-0. Режим доступу: https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/issue/view/4

 64. 2016

 65. Бойко Н.С. Голонасінні України. Рід тис ( Taxus L.) : інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання / Н.С. Бойко, С. І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. Державний дендрологічний парк «Олександрія». – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2016. – 132 с. ; іл. – ISBN 978-617-604-105-4
 66. Ботаніка і мікологія : сучасні горизонти : зб. пр. присвяч. 90-річчю з дня народження акад. АН України А. М. Гродзинського (1926 – 1988) = Botany and mycology : modern horizons : col. of papers devoted to the 90th ann. of A.M. Grodzinsky / укл. Н. В. Заіменко Г.А. Гродзинська, Т. А., Бугаєнко та ін ; відп. ред. Н. В. Заіменко. – Київ : Наш формат, 2016. – 530 c.: рис., табл.
 67. Вітер А.В. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах / Арсен Васильович Вітер ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Наук. думка, 2016. – 239 с. + СD додаток : рис., табл. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1579-1
 68. Деревья и кустарники : формовое разнообразие [монография] / Е.Л. Рубцова, Н. И. Шумик, Е.В. Колесниченко, В.И. Чижанькова ; НАН Украины. МОН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, НУБиП . – Киев : ЦП «Компринт», 2016. – 119 с. : 64 рис. + 70 фотоил. – рус. яз. – ISBN 978-966-929-294-0
 69. Каталог трав’янистих рослин Сирецького дендрологічного парку: дов. вид. / С. А. Глухова, О. І. Шиндер, Л. І. Ємець, С. М. Михайлик ; Мін. регіон. розвитку, буд. та житло-комун. госп. України, Сирецький дендрологічний парк загальнодерж. значення. НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Полтава : Полтав. літератор, 2016. – 72 с. + 10 с. іл.
 70. Карнатовская М.Ю. Использование Ziziphus jujuba Mill. в озеленении Степной зоны юга Украины : метод. реком. / М. Ю. Карнатовская, О.В. Григорьева, Я., Брындза ; Рец. С.В. Клименко ; НААН Украины, Кировоград. Гос. с.-х. опыт. ст., Ин-т риса. – Херсон: Изд. Гринь Д.С., 2016. – 32 с.: 30 рис.
 71. Орхидология на рубеже ХІХ – ХХ столетий : сб. ст. / сост. и ред. Р. В. Иванников ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко. – Киев, 2016. – 256 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-02-7140-1
 72. Черевченко Т. М. Світ тропіків очима ботаніків / Тетяна Михайлівна Черевченко ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Книгоноша, 2016. – 162 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7674-1
 73. Чувикина Наталья. Ботанический сад на Зверинце / Наталья Чувикина . – Киев. : Варто ; Сидоренко В. Б. , 2016. – 112 с. : ил. – (с. Киевская мозаика). – ISBN 978-966-2321-36-4
 74. Чувікіна Н. В. Рекомедації до проведення екскурсій по Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України для різних категорій відвідувачів / Н. В. Чувікіна, А. В. Клименко ; НАН України, НБС ім. М. М. Гришка. – Київ : ЦП «Компрінт», 2016. –48 с.: карти. б.н.
 75. Agrobiogiversity for improving nutrition, health and life quality 2016 : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. [Електрон. рес.] / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [e. a.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p.: fig., tabl. – Режим доступу: www.uschovna.cz/zasilka/LGSVILHNTYI45HD-P8N. - чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1586-0 (PDF)
 76. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part I / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p. : fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1494-8 (Part I)
 77. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part II / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine , Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016 . – 240 p.: fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1527-3 (Part II)

 78. 2015

 79. Від ювілею до ювілею! Нові колекц.-експоз. ділянки Нац. ботан. саду ім. М.М. Гришка створені в 2010 – 2015 рр. (до 80-річчя заснування) / НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, НБС ім. М.М. Гришка. – Київ, 2015. – [буклет]
 80. Горобец В.Ф. Пионы (биология, селекция, сорта). К 80-летию НБС им. Н.Н. Гришко / В.Ф. Горобец ; отв. ред. С.В. Клименко ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – К. : Велес, 2015. – 162 с. : фото, табл. – рос., латин. яз. – ISBN 978-966-02-7643-7
 81. Експозиція «Пори року». Присвяч. 80-річчю заснування НБС ім. М.М. Гришка / автор проекту В.В. Кваша ; відп. ред. М.І. Шумик ; упоряд. : В.В. Кваша, Л.О. Ісакова ; фото : В. Кваші, В.Ф. Горобця, (півонії), С.П. Машковської (однорічники) ; тексти : Ю.В. Буйдіна, В.Ф. Горобця, В.М. Завалєєвої, М.І., Шумика ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – К. : Starter design, 2015. – 39 с. : кол. фото.*
 82. Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботан. садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. 80-річчю від дня заснув. НБС ім. М.М. Гришка, 15 – 17 вересня 2015 р. / відп. ред. Н.В. Заіменко ; НАН України, Від-ня заг. біол. [та ін. ] – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 295 с. – укр., англ. м. – ISBN 978-966-306-185-2
 83. Каталог рослин відділу нових культур / автори : Д.Б. Рахметов, О.А. Корабльова, Н.О. Стаднічук [та ін.] ; відп. ред. Д.Б. Рахметов ; рец. С.І. Кузнецов, П.А. Мороз ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 122 с. : табл.
 84. Клименко Ю.О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи) / Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 355 с. : 30 табл. + додатки. – С. 356–414 : 17 табл., 35 кол. рис. – ISBN 978-617-7202-68-3
 85. Левчик Н.Я. Види роду Vitex L. в Лісостепу України : інтродукція, біологія і використання / Н.Я. Левчик, Д.Б. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 246 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-306-187-7
 86. Мельник В.І. Надслучанська Швейцарія. Природа проектованого національного природного парку «Надслучанський» / В.І. Мельник ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України, Укр. т-во охор. природи. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 23 с. + 8 с. кол. фото. – ISBN 978-966-306-183-3
 87. Методические рекомендации по фенологическим наблюдениям за повторно цветущими розами / Р.В. Бойко, О.Ф. Щербакова, Е.Л. Рубцова, В.И. Чижанькова ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, Нац. науч.-природовед. музей. – К. : [Б и.], 2015. – 37 с. + 14 с. цв. ил. *
 88. Рахметов Д.Б. Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика / Д.Б. Рахметов, Т.О. Щербакова, С.Д. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан сад ім.. М.М. Гришка, НУБіП. – Киїі: Фітосоціоцентр, 2015. – 158 с. : рис., табл.. – ISBN 978-966-306-182-5

Попередні роки...

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!