Лабораторія біоіндикації та хемосистематики

Основні напрямки наукових досліджень сконцентровані на питаннях біоіндикації та фітогеохімічного моніторингу забруднення атмосферного повітря важкими металами, моніторингу тропосферного (приземного) озону та вивченні його потенціальної фітотоксичності, а також хемосистематичні та популяційні дослідження за допомогою молекулярно-генетичних маркерів.

Запропонована оригінальна фітогеохімічна методика кількісного визначення атмосферного забруднення урбанізованих територій важкими металами та оригінальний метод кількісної фітогеохімічної індикації на ландшафтній основі.

В рамках міжнародної програми по рослинності (ICP Vegetation) з 1995 року лабораторія виконує моніторинг по картуванню випадання важких металів з атмосферного повітря в Європі.

При підтримці колег з Служби лісів Департаменту сільського господарства США (USDA Forist Service) організована єдина в Україні моніторингова станція (на території Ботанічного саду) по вивченню тропосферного (приземного) озону.

Вперше до “Червоної книги України” включено 27 видів макролишайників, які підлягають охороні як найбільш вразливі.


Контактний тел.: +38 044 286-10-63

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!