Відділ квітниково-декоративних рослин

Відділ квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України є провідним науковим центром в Україні з питань інтродукції, сортовивчення, селекції та впровадження в зелене будівництво основних груп трав’янистих квітниково-декоративних рослин. За роки існування відділу створені надзвичайно цінні колекції декоративних видів і форм, які на сьогодні нараховують більше 3,5 тисяч видів і сортів.

Роботи по інтродукції таких рослин були розпочаті в ботанічному саду ще в 1946 р. Саме відділ було створено 1967 р. На базі відділу квітникарства почала функціонувати лабораторія генетики та інтенсивної селекції квітникових рослин.

  На сьогоднішній день колектив відділу проводить велику роботу з мобілізації світових рослинних ресурсів та інтродукційному видо- і сортовивченню декоративних рослин. Мобілізація генофонду квітниково-декоративних рослин передбачає два аспекти інтродукційної діяльності:

 1. збагачення і оновлення асортименту квітникових рослин за рахунок залучення нових родів, видів або сортів, досвід використання яких уже відомий в інших регіонах;

 2. створення генофонду видів і сортів, котрі мають певний інтерес з точки зору можливостей використання їх в селекції в якості донорів особливо цінних або принципово нових декоративних і господарських ознак.

   Селекційна робота. Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу, які зібрані у відділі є базою для створення нових сортів та гібридів. Науковці відділу вперше у світовій практиці створили сорти жоржини, форми півонії з принципово новими донорськими ознаками, вивели сорти квітниково-декоративних культур, для яких характерна оригінальність забарвлення, форми квітки і суцвіття, що відповідають світовим тенденціям. Селекційна робота була розпочата в 1948 р. Перші результати робіт з селекції квітникових рослин були отримані в 60-х роках.

   З того часу вченими-селекціонерами створено понад 150 нових оригінальних сортів, і починаючи з 1965 року, 143 з них захищено авторськими свідоцтвами. Створені науковцями відділу сорти квітниково-декоративних рослин за комплексом показників відповідають міжнародним стандартам та отримали визнання не лише в Україні, але й на світовому рівні.

   Про це свідчать оцінки на міжнародних виставках. Так, Великою золотою медалю на виставці “Данія‑87” відзначені сорти жоржин М.П. Ященка, золотою медаллю “Флора Оломоуц” (Чехія) – сорти айстри однорічної Л.М. Яременко, срібними медалями – сорти жоржин М.П. Ященка, бронзовими медалями на виставці “Експо–90” (Осака, Японія) – сорти хризантеми садової, оригінаторами яких є В.Ф. Горобець і Л.І. Завідова та сорти жоржин, отримані М.П. Ященком. Сорти айстри однорічної, жоржини, хризантеми та півонії відзначено дипломи виставки “Флоріада-92” (Голландія) і срібною медалю на Міжнародному конкурсі національних садів “Експо-93” (Штутгарт, Німеччина). Крім того, співробітники відділу отримали неодноразові нагороди золотими, срібними та бронзовими медалями, грамотами і дипломами ВДНГ СРСР та ВДНГ України, Президії АН СРСР, Міськвиконкому Києва та інших організацій за участь в виставках і конкурсах.

   Досягнення вчених відділу в галузі селекції вітчизняних сортів квітниково-декоративних рослин і впровадження їх в зелене будівництво України були відзначені преміями Національної Академії Наук України. Так, лауреатами Премії ім. В.Я. Юр’єва стали Є.Д. Харченко (1982 р.), М.П. Ященко (1986 р.), О.О. Котік та О.О.Лаптєв (1991 р.); лауреатом Премії ім. Л.П.Симиренка В.Ф.Горобець (1999р.).

   За результатами інтродукційного видо- і сортовивчення запропоновано оновлений асортимент квітниково-декоративних рослин для масового використання в декоративному садівництві, який включає види і сорти різного призначення, що відзначаються як високими декоративними якостями, так і високою стійкістю до комплексу несприятливих факторів середовища.

   Науковці відділу сьогодні працюють над створенням інформаційної бази колекційних фондів квітниково-декоративних рослин ботанічних садів, наукових закладів та інших установ України.

   Не менш важливою на сьогоднішньому етапі інтродукційної роботи є опрацювання шляхів подальшого вдосконалення кожної конкретної рослинної колекції.

   У відділі проводиться дослідження з вивчення біологічних особливостей квітниково-декоративних культур, а саме онтогенезу, морфогенетичних особливостей, репродуктивної біології та адаптаційної здатності інтродукованих рослин, ведеться пошук шляхів оздоровлення ґрунту в агроценозах квітниково-декоративних культур.

   Колектив відділу займається і науково-популяризаційною та просвітницькою діяльністю, яка полягає у щорічній участі у міському святі квітів, проведенні тематичних виставок квітів у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка, публікуванні науково-популярних брошур та статей, виступах на радіо та телебаченні.

    Наукові видання співробітників відділу

   1. Гродзінський А.М. Ященко Микола Петрович // Вісник Академії наук Української РСР. – 1986. – №8. – С.102–104.
   2. Гродзинский А.М. Этапы развития Центрального республиканского ботанического сада АН УРСР // Интродукция и акклиматизация. – Киев: Наук. думка, 1986. – Вып.6. – С.3–7.
   3. Дудик Н.М. Основные достижения и перспективы научно-исследовательской работы с цветочно-декоративными растениями // Там же. – С.59–62.
   4. Дудик Н.М., Харченко Е.Д. Пионы: Каталог-справочник. – Киев: Наук. думка, 1987. – 128 с.
   5. Звітує Національний ботанічний сад // Вісник Національної академії наук України. – 2003. – №6. – С.7–8.
   6. Каталог сортів рослин, створених у Національному ботанічному саду ім.. М.М.Гришка НАН України / Черевченко Т.М., Рахметов Д.Б., Чувікіна Н.В., Мороз П.А., Гапоненко М.Б. – К.: Нора-прінт, 2004. – 32 с.
   7. Кваша В.В., Кохно Н.А., Собко В.Г., Майко Т.К. Сад над Славутичем. Путеводитель по Центральному ботаническому саду имени Н.Н. Гришко Академии наук Украині. – Киев: СП “Свенас”, 1993. – 192 с.
   8. Орлов М.И. Клематисы. – Киев: Урожай, 1972. – 67 с.
   9. Харченко К.Д. Флокси. – К.: Наук. думка, 1975. – 158 с.
   10. Черевченко Т.М., Кваша В.В., Чувікіна Н.В. Академічний ботанічний сад: витоки // Вісник Національної академії наук України. – 2000. – №2. – С.29–34.
   11. Черевченко Т.М., Майко Т.К. Тропические и субтропические растения в закрытом грунте ЦРБС. Создание генофонда, результаты и перспективы исследований // Интродукция и акклиматизация. – Киев: Наук. думка, 1986. – Вып.6. – С.66–68.
   12. Черевченко Т.М., Косаківська І.В. Центральний ботанічний сад Академії наук України: етапи розвитку // Український ботанічний журнал. –1992. – 49. – №2. – С.92–100.
   13. Index of Garden Plant /Ed. M.Griffiths. – Portland: Timber press, 1994. –1234 p.

   Контактний тел.: 284-95-44

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!