Лабораторія медичної ботаніки

Розвиток медичної ботаніки в Національному ботанічному саду, як окремого наукового напрямку, розпочався у 1979 р.

  Серед традиційних напрямків роботи лабораторії медичної ботаніки є:

 • пошук повноцінних рослин-замінників як одного з шляхів збагачення сировинної бази лікарських рослин (ЛР);
 • вивчення можливості комплексного використання уже відомих ЛР;
 • дослідження внутрішньовидової мінливості морфологічних та біохімічних ознак з метою добору перспективних для селекціонерів і фармакологів форм.

  Виходячи з проблем, які перед громадянами України ставить екологічне неблагополуччя, належна увага приділяється пошукові і вивченню рослин з антивірусними, імуностимулюючими, радіопротекторними, антимутагенними та ін. властивостями й розробці на їх основі фітокомпозицій. Запропоновані, зокрема, оригінальні фітокомпозиції для виробництва харчового концентрату радіозахисної дії, профілактики свинцевих інтоксикацій, лікування хворих на грип, викликаний вірусом В, для профілактики і лікування захворювань серцево-судинної системи. Розроблена рецептура й опрацьована технологія отримання лікувально-профілактичного вітамінного продукту у вигляді цукерок-желе, які містять плодово-ягідну основу (натуральний сік обліпихи, калини, актинідії) та фітосорбент пектин.

  Крім традиційного дослідження властивостей, лікарського і ресурсного значення рослин, започатковано й успішно розроблялися нові напрямки досліджень. Особливо відчутних успіхів досягнуто в галузі ароматерапії. Дозоване насичення повітря приміщень леткими біологічно активними речовинами вищих рослин за розробленими рецептами дозволяє регулювати настрій і життєдіяльність людей, підвищувати їх працездатність і стійкість до стресових факторів та захворювань.

  Другий, започаткований в медичній ботаніці новий напрямок, – фітокомбінаторика. Суть її – аналіз поєднання лікарської рослинної сировини в рецептах народної та наукової медицини з метою віднайдення найбільш характерних сполучень фітокомпонентів і розробки методики “конструювання” нових фітопрепаратів з заданими фармакологічними властивостями.

  Як один з аспектів вивчення ресурсної бази успішно здійснюється хімічна паспортизація ЛР флори України. Ці результати слугуватимуть також основою для проведення моніторингу в сенсі збереження біорізноманіття.

  Отримані в галузі медичної ботаніки результати знайшли своє відображення у численних наукових публікаціях, відзначені Державною премією України та премією ім. Л.П. Симиренка, а їх новизна підтверджена сімнадцятьма винаходами СРСР (9) та патентами України (8). Найголовніші серед публікацій такі: Фітонциди в ергономіці (1986, 188 с.); Іридодіагностика і її значення для фітотерапії (1988, 112 с.); Фітоергономіка (1989, 296 с.); Енциклопедичний довідник “Лікарські рослини” (1989, 544 с.); Обліпиха на Україні (1990, 78 с.); Фітонциди в медицині (1990, 216 с.); Цмин пісковий на Україні (1992, 92 с.); Альтернативна фітотерапія (1993, 224 с.); Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії “Здоров’я ділової людини” (2002, 174 с.); Інвентаризація флори України: лікарські рослини – носії серцевих глікозидів (2002, 52 с.); Інвентаризація флори України: лікарські рослини – носії антраценпохідних (2003, 56 с.); Seabuckthorn a multipurpose wonder plant – міжнародна колективна монографія (Делі, 2003, 518 с.); Інвентаризація флори України: лікарські рослини – носії іридоїдів (2004, 80 с.); Лекарственные растения: самая полная энциклопедия (2004, 912 с.); Етноботаніка тропічних та субтропічних рослин, інтродукованих в Україну (2005, 52 с.).

  На матеріалах досліджень захищено 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

  Реальності сьогодення вимагають від колективу лабораторії спрямувати зусилля на виконання ряду важливих завдань, розв’язання яких сприятиме практичному використанню завершених розробок, збереженню й примноженню біологічних ресурсів та подальшому розвиткові фітотерапії в Україні. Особливої актуальності сьогодні набуває проблема фармакосанації – створення ліків для здорових, які б усували або зм’якшували дію шкідливих для людей факторів, упереджали хвороби, зберігали здоров’я, забезпечували тривале активне життя громадян. Слід провести відбір і вивчення перспективних, за умов що склалися, видів ЛР й розробити на їх основі рецептури фітокомпозицій для виготовлення чаїв, напоїв, харчових домішок тощо, відродити вивчення й застосування рослин з фітонцидною активністю для санації повітря в приміщеннях різного призначення та підвищення працездатності у працюючих.


  Контактний тел.: 285-27-08

 • Вам відомо що?

  Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

  Цікаво? Йдемо далі!