Аспірантура

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

відповідно до державного замовлення, проводить прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю:

091 Біологія (спеціалізація ботаніка).

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Форма навчання денна. Термін навчання – до 4 років (2021-2025 рр.).

До приймальної комісії вступники подають такі документи:

1) заяву на ім‘я директора;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
3) копію диплому про вищу освіту з зазначенням спеціальності (спеціаліст або магістр);
4) копію сертифікату тестів з іноземної мови рівня не нижче В2 (за наявності);
5) список та ксерокопії опублікованих праць і винаходів (якщо такі відсутні, то наукову доповідь (реферат) з обраної спеціальності з відгуком (оцінкою) передбачуваного наукового керівника);
6) медичну довідку про стан здоров‘я форма № 086-о;
7) три фотокартки розміром 3х4 см.;
8) копію паспорта (сторінки 1-2 та сторінки з відомостями про місце реєстрації), або копію документу, що посвідчує особу та громадянство);
9) військовий квиток, або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

Паспорт та оригінали диплому і сертифікату тестів з іноземної мови надаються особисто.
Усі документи комплектуються у папку швидкозшивача.

Прийом документів проводиться до 10 вересня 2022 р. за адресою:
Київ-14, вул. Тимірязєвська,1, НБС імені М.М. Гришка, вченому секретареві.
Телефони для довідок: (044) 285-40-25, (044) 285-40-36

Прийом до аспірантури НБС імені М.М. Гришка здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності 091 Біологія, спеціалізація ботаніка (в обсязі стандарту магістерського рівня освіти) та іноземної мови (в обсязі рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

Вам відомо що?

Національний ботанічний сад разом з благодійним фондом “Пелі кен лів” розпочинають проєкт «Тепло для оранжерей», створений для збору коштів на придбання пелет для опалення Оранжерейного комплексу взимку 2022-2023 років.

Цікаво? Йдемо далі!