Аспірантура

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

оголошує прийом до аспірантури за спеціальностями:

03.00.05 – ботаніка (з відривом та без відриву від виробництва);
03.00.16 – екологія (з відривом та без відриву від виробництва);
03.00.12 – фізіологія рослин (з відривом та без відриву від виробництва).

Термін навчання: 2015–2018 рр. (з відривом від виробництва);
                                 2015–2019 рр. (без відриву від виробництва).

Вступники подають такі документи:

1) заяву на ім‘я директора;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список та ксерокопії опублікованих праць і винаходів (якщо такі відсутні, то реферат з обраної спеціальності);
4) медичну довідку про стан здоров‘я ф.№286;
5) копію диплому про вищу освіту з зазначенням спеціальності (спеціаліст або магістр);
6) посвідчення про складені кандидатські іспити (за їх наявності);
7) три фотокартки розміром 3х4 см.;
8) копію паспорта (1–2 стор., та стор. з відомостями про місце реєстрації).
Паспорт та оригінал диплому подаються особисто.
Усі документи комплектуються у папку швидкозшивача.

Прийом документів проводиться до 10 вересня 2015 р. за адресою:
Київ-14, вул. Тімірязєвська,1, НБС ім. М.М. Гришка, вченому секретареві.
Тел. для довідок: (044) 285-40-25, (044) 285-40-36

Навчання в аспірантурі НБС здійснюється на основі угоди про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення, або за цільовим призначенням на контрактній основі за направленням установ.

ПОЛОЖЕННЯ про аспірантуру

УГОДА про підготовку аспіранта

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!