Степи України

Ботаніко-географічна ділянка “Степи України” закладена у 1949 році на площі 2,5 га.

На сьогоднішній день ділянка моделює рівнинні лучні степи України з експозиціями степових видів рослин.

На ділянці зростає 220 видів рослин, в тому числі види занесені до Червоної книги України:

  • півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia),
  • ковила волосиста (Stipa capilata),
  • ковила пірчаста (Stipa pennata),
  • тюльпан змієлистий (Tulipa ophiophilla),
  • тюльпан Шренка (T. schrenkii),
  • тюльпан дібровний (T. guercetorum),

а також рідкісні види флори України: горицвіт весняний (Adonis vernalis), горицвіт волзький (A. wolgensis), мигдаль низький (Amygdalus nana).

Півонія тонколиста та тюльпан дібровний утворили на ділянці гомеостатичні інтродукційні популяції.


Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!