Крим

Ботаніко-географічна ділянка “Крим” створена в 1950 році на площі 2,5 га. Рослинний покрив кримських гір на ділянці представлений сосновими та буковими лісами, ялівцевим рідколіссям та степовою рослинністю.

Всього на ділянці зростає 236 видів рослин і серед них види занесені до Червоної книги України: рогівник Бібрштейна (Cerastium biebersteinii), шафран вузьколистий (Crocus speciosus), еремур кримський (Eremus tauricus), підсніжник складчастий (Galanthus plicatus), півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia), півонія даурська (P. daurica), тис ягідний (Taxus baccata).

На ділянці зростає 11 видів ендемів та 2 реліктові види. Рідкісні види флори Криму цибуля збільшена (Allium auctum), роговик Біберштейна (Cerastium biebersteinii), волошка сива (Centaurea cana), зуб’янка бульбиста (Dentaria bulbifera), ряста торочкувата (Ornitogalum fimbricatum), первоцвіт великочашечковий (Primula macrocalyx), шавлія великоквіткова (Salvia tomentosa) та шавлія скабіозолиста (S. scabiosifolia) утворили стійкі інтродукційні популяції.


Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!