Новини

Вторник
20.12.2005

Науково-практичний семінар "Біологічне землеробство - запорука здоров`я нації"

Комітет Верховної Ради України з питань екології, політики природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Міністерство з питань аграрної політики України
Національна академія наук України
Українська аграрна академія наук

РЕЗОЛЮЦІЯ

1. Ухвалити напрямки та результати досліджень в галузі органічного землеробства, викладені в доповідях семінару.

2. Впровадити засади органічного землеробства в Україні для розробки концепції подальшого реформування аграрного виробництва.

3. Вважати доцільним:

 • - створення державної програми щодо підтримки землеробства як основи органічного виробництва;
 • - розробку проекту Закона України “Про органічне виробництво”;
 • - розробку нормативної документації щодо сертифікації органічного виробництва та органічних продуктів;
 • - розробку програми збереження та відновлення ґрунтів, включаючи лісозахисні смуги, використання сучасних технологій та відповідної сільськогосподарської техніки;
 • - створення інформаційно-рекламного центру сприяння реалізації екологічної політики та здорового споживання в Україні;
 • - впровадження засад органічного виробництва у закритому та відкритому ґрунті;
 • - удосконалення підготовки фахівців з ґрунтознавства.

  4. Основні напрямки наукових досліджень, що мають пріоритетне значення в галузі органічного землеробства:

 • - проведення аналізу фізико-хімічних і біологічних характеристик ґрунтів різного типу та розробка серії еталонних моделей для управління едафічними процесами за умов антропогенного навантаження, в т.ч. радіаційного забруднення і ґрунтовтоми;
 • - створення замкнутого циклу використання вторинної сировини у сільському господарстві;
 • - залучення інформаційно-ресурсного підходу до формування складу гранульованих та порошкоподібних органічних добрив пролонгованої дії;
 • - впровадження у сільське господарство природних мінералів, в т.ч. кремніймістких, здатних покращувати агрофізичні характеристики ґрунтів, зменшувати ґрунтовтому і накопичення радіонуклідів в продукції, стимулювати розвиток агрономічно корисної мікробіоти;
 • - розробка концепції біотичної інтенсифікації, яка передбачає удосконалення структури сівозмін з урахуванням алелопатичної взаємодії і сумісності рослин; впровадження нових і малопоширених пряноароматичних, овочевих, лікарських, кормових, технічних культур; використання органічних добрив та біодобрив, а також екологічно безпечних засобів захисту рослин;
 • - впровадження природних фітогербіцидів та фіторегуляторів.

  Запропоновані заходи спрямовані на підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції на шляху України до СОТ, ЕС та міжнародної інтеграції.

 •  

  Читай також