Новини

Вторник
06.12.2005

VІ Міжнародна наукова конференція молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва” відбудеться 26–29 квітня 2006 року на базі Криворізького ботанічного саду НАН України

Українське ботанічне товариство
Рада ботанічних садів та дендропарків України
Криворізький ботанічний сад НАН України
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

VІ Міжнародна наукова конференція молодих дослідників “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН
І ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА”

26–29 квітня 2006 р., Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН І ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА”, яка відбудеться 26–29 квітня 2006 року на базі Криворізького ботанічного саду НАН України

Планується робота наступних секцій:

1. Теоретичні основи інтродукції рослин і зеленого будівництва.

2. Збереження біорізноманіття рослин ex situ та in situ.

3. Біологічні та екологічні аспекти інтродукції рослин.

4. Прикладні аспекти інтродукції рослин відкритого та закритого ґрунту (квітниково-декоративні, плодові, кормові, пряно-смакові, ефіроолійні, лікарські, овочеві).

Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету: чл.-кор. НАНУ, д.б.н. Т.М. Черевченко

Співголови оргкомітету: к.б.н. А.Ю. Мазур, к.б.н. В.В. Кучеревський, д.б.н. Н.В. Заіменко

Секретаріат: М.О. Баранець, к.б.н. Ю.В. Буйдін, к.б.н. Є.А. Васюк, А.С. Дорошенко, к.б.н. Р.В. Іванніков, М.М. Перегрим, Н.І. Попіль, Т.А. Провоженко, А.М. Сметана, Д.Ю. Шевченко.

У програмі конференції заплановані пленарне та секційні засідання, сесія постерів, екскурсії по ботанічному саду і природно-заповідному фонду Дніпропетровщини, на ділянки рекультивації порушених земель Криворіжжя.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником. Тези приймаються розміром до 3 повних сторінок, які мають містити короткий вступ, об’єкти і методи, результати досліджень та їх аналіз, перелік посилань. Підрозділи не називати.

Заявки і матеріали доповідей необхідно надсилати до 20 лютого 2006 року.

Вік учасників конференції не повинен перевищувати 35 років.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали подаються в комп’ютерному виконанні з використанням редактора Word (*.doc). Тип шрифту – Times New Roman Cyr. Розмір шрифту – 14, через 1,5 інтервалу. Текст без встановлення переносів. Поля на сторінках: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5, зверху – 2,0, знизу – 2,0 см.

Необхідно надіслати на вказану адресу два примірники тез віддруковані на аркушах білого паперу формату А4 (210'297 мм) та в електронному варіанті (на дискеті 3,5” або електронною поштою (малюнки і таблиці у вигляді окремих файлів).

Послідовність друкування окремих складових публікації має бути такою:

 • УДК ліворуч без відступу
 • Прізвища та ініціали авторів
 • Назва наукової установи, міста
 • Назва статті /великими літерами/
 • Текст статті
 • Перелік посилань

  Анотація (2-3 рядки), мовою якою надрукована стаття та англійською мовою. До анотації включаються прізвища авторів статті та її назва.

  При посиланні в тексті на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер відповідно до списку літератури. Латинські назви рослин подаються курсивом.

  Матеріали (обидва примірники) повинні підписати всі автори. До рукопису додається 1 конверт зі зворотною адресою.

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти роботи, які не відповідають вимогам конференції та низького наукового рівня.

  Оплата публікації (10 грн. за сторінку) здійснюється на нищевказану адресу після повідомлення про прийняття матеріалів до друку.

   
 • Читай також

  Архів новин
  ботанічного саду