Новини

Четверг
25.02.2016

Вийшли з друку

Орхідологія на межі XIX – XX ст. Зб. стат. під ред. Р. В. Іваннікова. – Київ : ТОВ «Універсал Сервіс», 2016. – 255 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7140-1. – 350 примірників.

У збірці у хронологічному порядку наведено унікальні архівні матеріали щодо становлення та розвитку культури орхідних у Росії та в Україні на межі XIX – XX ст. Вперше реконструйовано та викладено у хронологічному порядку основні етапи створення та діяльності товариства любителів орхідей, яке діяло на території Російської Імперії у цей період. Зібрано та подано в авторській редакції оригінальні статті членів товариства, які були надруковані у різні роки у періодичних виданнях того часу. У вступній частині наводяться маловідомі історичні факти і дані біографічного характеру найбільш активних учасників аматорського руху. В текстах статей йдеться про особливості біології та культуру понад 400 таксонів обхідних як тропічної так і помірної зони.

Дане видання буде корисним широкому колу читачів, які цікавляться історією біологічної науки, ботаніки, садівництва захищеного ґрунту та прийомами культури тропічних і субтропічних рослин. Для наукових співробітників, аспірантів, студентів та любителів кімнатної культури орхідей.

 E-mail: . Ph.: 38(044) 285-26-47, 38(044)285-08-66


Горобець В. Ф. Півонія (біологія, селекція, сорти) / Горобець В. Ф. – Киев : Велес, 2015.– 160 с. – ISBN 978-966-02-7643-7

У книзі висвітлено експериментальні дослідження з біології, морфології трав’янистих півоній, наведено дані про історію становлення та розвитку селекційних досліджень. Представлена коротка характеристика сортів півоній селекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Наведено назви сортів півоній мовою оригіналу і в транслітерації латинськими літерами. Представлена інформація про реєстрацію, авторські свідоцтва і авторів сортів трав'янистих півоній.

Для біологів, інтродукторів, селекціонерів, фахівців зеленого будівництва та квітникарів-любителів.

E-mail: . Ph.: 38(044) 284-95-44, 38(044)285-08-66

 

Читай також

Понедельник
18.01.2016
Семінар вихідного дня
Среда
13.01.2016
Школа садівника