Новини

Вторник
20.02.2018

УВАГА! Оголошено конкурс на заміщення посади директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

Повідомляємо, що Національною академією наук України оголошено конкурс на заміщення посади директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Оголошення опубліковано на офіційному сайті НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 17.01.2018, № 8 «Про оголошення конкурсу на заміщення посад керівників наукових установ Секції хімічних і біологічних наук НАН України».

Конкурс проводиться відповідно до Статуту НАН України, Статуту Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи».

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (далі НБС) мають: Президія НАН України, Бюро Відділення загальної біології НАН України, члени НАН України, вчена рада НБС, колективи наукових відділів НБС. Кандидатом на посаду директора НБС не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора НБС має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Прийом документів претендентів на посаду директора НБС здійснюється Президією НАН України і Відділенням загальної біології НАН України, до 17 березня 2018 року.

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:

 • письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою;
 • автобіографію;
 • копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань;
 • список наукових праць;
 • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

 • Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

  Дату проведення виборів директора НБС буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційному веб-сайті НБС.

  Для проведення виборів директора НБС згідно Наказу від 23.01.2018 р. № 6-о створено організаційний комітет та виборча комісія, які на своїх засіданнях обрали своє керівництво.

  Склад організаційного комітету:

  1. Гапоненко М.Б., заступник директора з наукової роботи – Голова комітету;
  2. Буюн Л.І., завідувач відділу тропічних і субтропічних рослин – заступник Голови комітету;
  3. Філіпова Ю.О., начальник відділу управління персоналом – секретар комітету;
  4. Горєлов О.М., провідний науковий співробітник;
  5. Клименко С.В., в. о. завідувача відділу акліматизації плодових рослин;
  6. Харитонова І.П., голова профспілкового комітету НБС;
  7. Шумик М.І., заступник директора з наукової роботи (ландшафтне будівництво).

  Склад виборчої комісії:

  1. Рахметов Д.Б., заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) – Голова комісії;
  2. Рубцова О.Л., провідний науковий співробітник – заступник Голови комісії;
  3. Смілянець Н.М., учений секретар НБС – секретар комісії;
  4. Буйдін Ю.В., завідувач відділу квітниково-декоративних рослин;
  5. Льодок С.А., заступник директора з загальних питань;
  6. Остап’юк В.М., провідний інженер;
  7. Рак О.О., науковий співробітник, Голова Ради молодих учених НБС.

  Телефон для довідок: +38 (044) 285-41-05, +38 (044) 285-40-36

  Електронна пошта:

  Оголошення про конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України

   

  Читай також

  Понедельник
  15.01.2018
  Школа садівника