Новини

Пятница
20.01.2006

Вийшов з друку перший номер наукового журналу "Інтродукція рослин"

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин/Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України – інтродукційні осередки представників роду Rosa L.

Рахметов Д.Б., Рахметова С.О. Сортове різноманіття щавнату (Rumex patientia L. x Rumex tianshanicus A.Los.) та напрямки його використання

Вітенко В.А., Шлапак В.П. Підсумки інтродукції MACLURA POMIFERA (RAFIN.) SCHNEID в умовах Правобережного Лісостепу України

Збереження різноманіття рослин/Preservation of Plants Diversity

Мельник В.И., Гриценко В.В., Шевченко Д.Ю. Ареал, эколого-ценотические условия местообитаний и структура популяций BULBOCODIUM VERSICOLOR (KER.-GAWL.) SPRENG. (MELANTHIACEAE)

Біологічні особливості інтродукованих рослин/Biological Peculiarities of Introduced Plants

Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А. Надійність пагонових систем тропічних орхідних (EPIDENDROIDEAE : ORCHIDACEAE JUSS.)

Ситнянська Н.П., Жила А.І. Макро- та мікроморфологія листків деяких видів роду VELTHEIMIA GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

Кикоть Л.М., Тимченко О.Д., Лень О.М. Насінна продуктивність сортів лілії (Lilium L.) колекції НБС НАН України

Іванковська І.В. Морфологічні особливості плодів і насіння та насіннєва продуктивність деяких видів HOSTA TRATT. у дендропарку “Софіївка”

Вергун О.М. Особливості росту та розвитку генеративних рослин видів роду SYMPHYTUM L. у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України

Рись М.В. Визначення строків сівби та терміну зберігання насіння видів роду MONARDA L. в умовах інтродукції в Північному Лісостепу України

Паркознавство та зелене будівництво/Park Study and Park Architecture

Ильенко А.А., Медведев В.А., Шульга А.А. Искусственное возобновление и динамика численности древесных интродуцентов в ландшафтах дендропарка «Тростянец»

Дорошенко О.К., Дяченко Г.Д. Арборетум Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАНУ – сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках/Physiological and Biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

Кудренко И.К., Кашеваров Г.П., Мороз П.А. Изучение изоферментного состава персика (Persica vulgaris Mill.)

Левон В.Ф., Клименко С.В. Амигдалін як один з показників рівня адаптації сортів айви довгастої (CYDONIA OBLONGA MILL.) в умовах Лісостепу України

J.Bobrownyzky A method for the imitation of drought stress in Arabidopsis thaliana

Хроніка

Черевченко Т.М., Трофименко Н.М. У Раді ботанічних садів та дендропарків України

Мельник В.І., Косенко І.С. Ботанічні сади крізь призму ХVІІ Міжнародного Ботанічного Конгресу

Мельник В.І., Шевченко Д.Ю. Перлина природи на межі Європи і Азії (нарис про V міжнародну конференцію “Ліси Євразії – Уральські гори”)

Контакти редакції

 

Читай також