Новини

Понедельник
23.07.2007

ІІ Міжнародна наукова конференція "ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"


Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції “ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”, присвяченої 120-річчю з дня народження видатного ученого, академіка Миколи Івановича Вавилова, яка відбудеться 2-4 жовтня 2007 року в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України

Наукова програма конференції

 • Вклад академіка М.І.Вавилова в розвиток теоретичних та прикладних основ біологічної та аграрної науки.
 • Роль інтродукції та акліматизації в збереженні і збагаченні рослинного різноманіття.
 • Селекційно-генетичні аспекти інтродукції рослин.
 • Фізіолого-біохімічні та екологічні основи введення рослин в культуру.
 • Сучасні напрями використання інтродукованих рослин в зеленому будівництві.
 • Історія інтродукції та акліматизації рослин в Україні.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
  Учасникам конференції буде надано можливість для усних та стендових доповідей.
  Для участі в конференції необхідно не пізніше 15 серпня 2007 року надіслати оргкомітету заявку, матеріали доповіді та квитанцію про оплату за публікацію.
  Оргкомітет планує опублікувати ма­теріали конференції окремим виданням. Статті, обсягом до 5 повних сторінок (включаючи таблиці, перелік посилань та анотацію), мають містити: короткий вступ, об’єкти і методи, результати досліджень та їх аналіз, перелік посилань. Підрозділи стат­ті не називати.

  Вимоги до оформлення доповідей

  Матеріали доповідей подаються над­рукованими в комп'ютерному виконанні з вико­ристанням редактора Word for Windows 6,0-7,0 (*.doc). Тип шрифту – Times New Roman Cyr. Розмір шрифту – 14, через 1,5 інтервалу. Текст без переносів і вирівнювання по ширині. Поля на сторінках: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5, зверху – 2,0, знизу – 2,0 см.
  Надсилати два примірники, віддруковані на папері формату А4 та ната на електронному носії

  або по E-mail: conf@nbg.kiev.ua

   
 • Читай також

  Архів новин
  ботанічного саду