Новини

Вторник
14.11.2017

Звернення трудового колективу Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України

у зв’язку з підготовкою проекту рішення Київської міської ради щодо передачі
Ботанічного саду у комунальну власність міста Києва


Колектив Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) висловлює свою глибоку стурбованість підготовкою проекту рішення Київської міської ради щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва «Цілісного майнового комплексу державної організації «Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка Національної академії наук України» м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1», який належить до державної власності.

Колектив НБС виступає категорично проти такого рішення і вважає зміну відомчої підпорядкованості недоцільною та такою, що може призвести до знищення Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України як провідної наукової установи.

Ботанічний сад заснований у 1935 році як академічна установа, всебічно інтегрований у світове наукове співтовариство, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, здійснює широку природоохоронну і просвітницьку діяльність, а отже переведення його в статус «окраси міста Києва», про що йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення, призведе до непоправної втрати цієї унікальної наукової організації як для світового наукового загалу, так і для суспільства в цілому.

За роки свого існування Національний ботанічний сад став всесвітньо відомим науковим центром з інтродукції та акліматизації рослин, збереження, збагачення та охорони біорізноманіття і в наш час продовжує утримувати провідні позиції в Європі та світі. Про міжнародне визнання свідчить те, що Сад є членом Міжнародної асоціації ботанічних садів світу (BGCI) та Міжнародної організації з охорони флори Європи (PLANTA EUROPA). Кількома поколіннями науковців ботанічного саду створено ботаніко-географічні ділянки, колекції та експозиції рослин, окремі з яких є унікальними і становлять національне надбання України.

Нині колективом НБС під керівництвом Національної академії наук України здійснюються великі наукові проекти, створюються нові та реконструюються існуючі експозиції, які налічують понад 15 тис. видів та форм рослин. Проводиться робота зі створення сортів, 324 з яких включено до Державного реєстру сортів рослин України. Лише за останні роки у НБС створено низку ділянок, серед яких – «Пори року», «Красний двір», «Український сад», «Гірка декоративних сукулентів», «Ділянка топіарного мистецтва», «Сад каменів», «Французький город», «Сад ароматів» та ін. Нові колекційно-експозиційні ділянки «Австрійські Альпи», «Корейський традиційний сад», «Сад тибетської природи та культури», «Індонезійський сад» з’явились завдяки активній міжнародній співпраці НБС за підтримки урядових структур зарубіжних країн.

В Україні та за її межами НБС добре відомий своїми науковими школами, які очолювали всесвітньо відомі видатні вчені. До вітчизняної наукової скарбниці навіки увійшли досягнення наукових шкіл академіків М.М. Гришка (наукова селекція), А.М. Гродзинського (алелопатія), члена-кореспондента Т.М. Черевченко (орхідологія). Нині їх справу продовжують численні учні та послідовники. В установі навчаються аспіранти та докторанти, готують дисертаційні роботи здобувачі, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій, видається міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин».

Науковці саду успішно виконують проекти в галузі космобіології, беруть участь у вирішенні завдань Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці, цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біопалива», Міжнародної програми по рослинності (ICP Vegetation).

Розробки вчених саду відзначені трьома Державними преміями України в галузі науки і техніки та багатьма академічними нагородами, медалями та призами міжнародних виставок.

Відповідно до Статуту територія НБС з усіма природними ресурсами вилучена з господарського використання території міста Києва згідно зі статтею 31 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». На цій території забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на НБС завдань і загрожує збереженню колекцій флори. Згідно зі статтею 150 Земельного кодексу України земля НБС належить до особливо цінних земель. Територія НБС має загальнодержавне значення і використовується у науково-дослідних, природоохоронних та освітньо-виховних цілях.

Безперечно, НБС потребує державної підтримки для реалізації багатьох наукових проектів та розвитку інфраструктури. Дирекція неодноразово зверталась з цього приводу до різних інстанцій, однак, ми не вбачаємо доцільність допомоги ботанічному саду у зміні відомчого підпорядкування. Переконані, що Київська міська державна адміністрація має можливість ефективно співпрацювати з НБС у чинному законодавчому полі без зміни його підпорядкування.

На нашу думку, для розвитку НБС, як наукової, природоохоронної та просвітницької установи, необхідно внести такі зміни до чинного законодавства, які б дозволили державній бюджетній установі отримувати часткове фінансування з місцевого бюджету на виконання відповідних програм.

Колектив Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка переконаний, що лише під керівництвом Національної академії наук України наша установа матиме своє майбутнє, як національний науковий, природоохоронний та освітній заклад і сприятиме зростанню міжнародного авторитету України як культурної і науково розвиненої європейської держави.

Зважаючи на вищевикладене, а також через відсутність у органів місцевого самоврядування завдань, функцій і повноважень щодо проведення науково-дослідницької діяльності, яка вже понад півсторіччя здійснюється НБС на постійній основі, а також з метою уникнення можливих негативних наслідків прийняття підготовленого рішення Київради, просимо підтримати позицію НАН України та трудового колективу НБС щодо збереження його статусу, форми власності і незмінності НАН України як юридичної особи, уповноваженої здійснювати керівництво НБС, а також вжити всіх можливих заходів для недопущення прийняття інших рішень, що передбачають зміну форми власності та відомчої підпорядкованості НБС.

Колектив Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

1 листопада 2017 року

Підписи до Звернення трудового колективу НБС додаються

 

Читай також

Пятница
29.09.2017
Оголошення!