Новини

Суббота
11.06.2005

V Міжнародна наукова конференція молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”.

7–10 червня 2005 року відбулася V Міжнародна наукова конференція молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”, присвячена 70-річчю НБС ім.М.М. Гришка.

Основним організатором конференції була Рада молодих дослідників НБС.

Резолюція конференції

1. В роботі ювілейної V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва” яка була присвячена 70-ти річчю НБС ім. М.М. Гришка НАН України брали участь 92 представника з 29 ботанічних садів, дендропарків, навчальних закладів та наукових установ: Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, дендропарку “Софіївка”, дендропарку “Олександрія”, ботанічних садів Київського національного університету ім. Тараса Шевченко, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Кременецький, Нікітського та Донецького ботсадів; Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди; Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, Київського національного аграрного, Львівського національного ім. Івана Франка, Львівської Національної академії ветеринарної медицини; Ростовського державного університету, Державної наукової установи “Центральний ботанічний сад НАН Білорусі”; НПУ ім. Драгоманова; Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України; Українського НДІ гірського лісівництва; Agricultural University of Krakow, Poland; Ботанічного саду ОНУ; Прикарпатського Національного університету ім. В Стефаника; Української медичної стоматологічної академії; Інституту ботаніки та фітоінтродукції Міністерства освіти та науки Республіки Казахстан; Дніпропетровського Національного університету; Ужгородського Національного університету; Головного ботанічного саду ім. Н.В. Цицина РАН; НПЦ Ботаніка АН Узбекістану; Миколаївського державного аграрного університету; Московського державного відкритого педагогічного університету ім. М. А. Шолохова, з 6 країн Європи та Азії: України, Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Польщі.

2. На конференції заслухано 26 усних доповідей та розглянуто 5 постерних доповідей з актуальних проблем інтродукції рослин та зеленого будівництва. У виступах молодих дослідників були висвітлені результати досліджень з питань біології інтродуцентів, збереження різноманіття рослин ex situ, in situ, зеленого будівництва та прикладні аспекти інтродукції квітниково-декоративних рослин відкритого та закритого ґрунту, плодових, ягідних, кормових, пряно-смакових, ефірно-олійних, лікарських та овочевих культур. Програму конференції вважати виконаною та проведену роботу успішною. Особливо слід відзначити високий організаційний рівень проведення конференції.

3. Учасники конференції постановили:

Сприяти відновленню активної роботи Рад молодих дослідників в ботанічних садах і дендропарках України через створення Бюро Ради молодих дослідників в системі Ради ботанічних садів України.

Зобов’язати Бюро Ради молодих дослідників створити електронну базу даних молодих дослідників України в галузі ботаніки.

З метою координації роботи розширити обмін науково-практичною інформацією, новими методами досліджень, відомостями про Міжнародні гранти та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів.

4. Звернутися до Ради ботанічних садів та дендропарків України з проханням ініціювати спрощення доступу до дисертаційних фондів всіх бібліотек України, які не містять державної таємниці для молодих науковців.

5. Учасники V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва” висловлюють щиру вдячність за підтримку та велику допомогу в організації проведення керівництву Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України та Раді ботанічних садів України.

6. Чергову VI Міжнародну наукову конференцію молодих дослідників ботанічних садів та дендропарків України провести у 2006 році на базі Криворізького ботанічного саду НАН України.

 

Читай також